Rugaciunea pe care trebuie sa o spui in fiecare dimineata ca sa-ti mearga bine toata ziua

Citeste aceasta rugaciune in fiecare dimineata si vei avea succes in tot ce iti propui.

După ce creştinul se scoală din pat şi se spală, înainte de a
începe vreun lucru, se îndreaptă spre icoane, aprinde
candela sau o lumânare, aşteaptă puţine clipe până se
linişteşte, apoi cu multă atenţie începe aşa:
Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru
rugăciunile Preacuratei Maicii Tale şi ale tuturor Sfinţilor,
miluieşte-ne pe noi. Amin.
Apoi:
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care
pretutindenea eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi
dătătorule de viaţă, vino şi sălăşluieşte întru noi, şi ne
curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule,
sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte,
miluieşte-ne pe noi (de 3 ori).
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh; şi acum şi
pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne,
curăţeşte-ne de păcatele noastre; Stăpâne, iartă fărădelegile
noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre,
pentru numele Tău.
Doamne miluieşte (de 3 ori).
Slavă…, Şi acum…

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-Se numele Tău,
vie Împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, aşa şi pe
pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă, dă-ne-o nouă astăzi,
şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm
greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne
izbăveşte de cel viclean. Că a Ta este împărăţia şi puterea şi
slava în veci. Amin.
(Aceste rugăciuni, numite „rugăciunile începătoare”, se
vor pune la începutul fiecărui moment de rugăciune,
indiferent de timpul zilei. În perioada de la Paşti până la
Înălţarea Domnului, în loc de „Împărate Ceresc” se spune
„Hristos a înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând şi
celor din morminte viaţă dăruindu-le” – de 3 ori; iar de la
Înălţare până la Pogorârea Sfântului Duh, se trece direct la
„Sfinte Dumnezeule…”. În restul anului, „rugăciunile
începătoare” se rostesc aşa cum apar ele mai sus.)

Apoi aceste tropare:
Sculându-ne din somn, cădem către Tine, Bunule, şi a
îngerilor cântare strigăm Ţie, Puternice: Sfânt, Sfânt, Sfânt
eşti Dumnezeule; pentru rugăciunile îngerilor Tăi,
miluieşte-ne pe noi.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Din pat şi din somn m-ai ridicat, Doamne; mintea mea o
luminează, inima şi buzele mele le deschide, ca să Te laud
pe Tine, Preasfântă Treime: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti
Dumnezeule; pentru rugăciunile tuturor sfinţilor Tăi,
miluieşte-ne pe noi.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Fără de veste Judecătorul va veni şi faptele fiecăruia se
vor descoperi; deci cu frică să strigăm : Sfânt, Sfânt, Sfânt
eşti Dumnezeule; pentru Născătoarea de Dumnezeu,
miluieşte-ne pe noi.
Doamne miluieşte (de 12 ori),
apoi rugăciunea aceasta:
Din somn sculându-mă, îţi mulţumesc Ţie, Preasfântă
Treime, că pentru multa Ta bunătate şi îndelunga-răbdare
nu Te-ai mâniat pe mine leneşul şi păcătosul, nici nu m-ai
pierdut împreună cu fărădelegile mele, ci ai făcut iubire de
oameni după obicei; şi în nesimţirea somnului zăcând eu,
m-ai ridicat, ca dis-de-dimineaţă să slăvesc puterea Ta. Deci,
acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să
învăţ cuvintele Tale, să înţeleg poruncile Tale, să fac voia Ta,
să-Ţi cânt în mărturisirea inimii şi să laud preasfânt numele
Tău: al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi
pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Apoi:
Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu.
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul
nostru Dumnezeu.
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos,
Împăratul şi Dumnezeul nostru (cu trei închinăciuni).

Citeste intreg articolul AICI.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

top