Psalmul 50: cea mai puternică rugăciune. Cand trebuie rostit

Rugăciunea de mai jos, Psalmul 50, are o putere deosebită, fiind recomandată de marii duhovnici români ca rugăciune pentru ușurarea sufletului și implorarea ajutorului dumnezeiesc. Îmbinată cu spovedania, Împăparticiparea la slujba de duminică (Sfânta Liturghie), rugăciunea aceasta va ajuta mult pe oricine o rostește cu credință.

Psalmul 50 – Sfântul Ioan Gură de Aur ne-a învățat că cele mai puternice rugăciuni sunt cele de la miezul nopții, întrucât pot deschide porțile Cerurilor.

Creștinii pot citi la miezul nopții orice rugăciune doresc, spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, dar nu trebuie să lipsească niciodată psalmul 50.

PSALMUL 50

l. Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta2. Şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea.3. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte.4. Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea.5. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu.6. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea.7. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie.8. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi.9. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite.10.

Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le.11. Inimă curată zideşte intru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele.12. Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel sfânt nu-l lua de la mine.13. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte.14. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce.15. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.16. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta.17. Că de ai fi voit jertfă, ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi.18. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi.19.

Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului.20. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viţei.***

Psalmul 50, unul dintre cei 7 psalmi penitențiali ai proorocului David, este o creație literară de o profunzime excepțională, care surprinde în amănunt starea degradată a omului căzut în păcat, dar și pocăința pe care acesta este dator să o facă, pentru a restabili legătura cu Dumnezeu, ruptă atunci când omul își întoarce fața, dinspre Dumnezeu, spre fărădelege.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

top