Psalmul 50: cea mai puternica rugaciune. Rosteste-o in fiecare zi pentru a-ti indeplini orice dorinta

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta şi după
mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Spalămă cu totul de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meuînaintea mea este pururea; Ţie Unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât îndreptăţit eşti întru cuvintele Tale şi la Judecată vei fi biruitor.
Iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a
născut maica mea; Tu însă adevărul ai iubit; cele nearătate şi
cele ascunse ale înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropimă-vei cu isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai mult
decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi
veselie; bucura-se-vor oasele cele smerite. Întoarce faţa Ta
de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le. Inimă
curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi duh drept
înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la
faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi
iarăşi bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă
întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale şi cei
nelegiuiţi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea
de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, şi limba
mea va slăvi dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei
deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Căci jertfă de ai fi
voit, Ţi-aş fi dat, dar nici arderile-de-tot nu le binevoieşti.
Jertfa plăcută lui Dumnezeu este duhul zdrobit; inima
zdrobită şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi.
Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, şi să se
zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa
dreptăţii, prinosul şi arderile-de-tot; atunci vor pune pe
altarul Tău viţei.

Vezi articolul intreg AICI.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

top