Tags

Oamenii de știință pun sub semnul întrebării cercetările anterioare ale fondatorului Surgisphere!

Desfăşurarea cu succes a cercetărilor empirice privind comportamentele individuale şi colective, personalitatea şi societatea presupune luarea în considerare a unor principii metodologice precum:

  • o unitatea dintre teoretic şi empiric,
  • o unitatea dintre înţelegere şi explicaţie,
  • o unitatea dintre cantitativ şi calitativ,
  • o unitatea dintre judecăţile constatative şi cele evaluative

Metoda

(grec. methodos= cale, mijloc, mod de expunere) reprezintă, în ştiinţele sociale modelul de cercetare, sistemul de reguli şi principii de cunoaştere şi de transformare a realităţii obiective. Gândirea metodică asigură coerenţa logică internă şi concordanţa imaginilor noastre mentale cu realitatea obiectivă.

După criteriul funcţiei îndeplinite, în procesul cercetării putem vorbi de:

     a)  metode de proiectare a cercetării (operaţionalizarea conceptelor etc.);

     b)  metode de recoltare a datelor (interviul, chestionarul, documentarea etc.);

      c)  metode de analiză şi interpretare (scalarea, analiza factorială, comparaţia, analiza de conţinut etc.).

Principalele metode folosite in cercetare

Metode  de CercetareAvantajeLimitari
Munca de terenDe obicei produce informaţii mai bogate şi mai detaliate decât alte metode. Oferă cercetătorului flexibilitatea de a modifica strategii şi de a urma noi indicii.Informaţiile pot fi folosite doar pentru studierea unor grupuri sau comunităţi relativ mici.
AnchetaFace posibilă  culegerea eficientă de date despre mulţimi mari de indiviziMaterialul strâns poate fi superficial
Cercetarea  documentarăPoate oferi izvoare de materiale detaliate, precum date despreCercetătorul este dependent de sursele care există şi care pot fi doar parţiale.
ExperimentulInfluenţa unor variabile specifice poate fi controlată de către investigator.Multe aspecte ale vieţii sociale nu pot fi aduse în laborator.

Tehnica

(grec. tekne= procedeu) este definită drept ansamblu de prescripţiimetodologice (reguli, procedee) pentru o acţiuneeficientă, atâtînsferaproducţieimateriale, câtşiînsferaproducţieispirituale (tehnici de cunoaştere, de calcul, de creaţie), precumşiîncadrulaltoracţiuniumane (tehnici de luptă, sportive, etc.)

Procedeul este definit drept maniera de acţiune, de utilizare a instrumentelor de investigare. }

Instrumentele de investigare, la rândul lor, sunt unelte materiale de care se foloseşte analistul pentru cunoaşterea ştiinţifică a fenomenelor (fişa de   înregistrare,   aparat   etc.).

METODA BIOGRAFICĂ (ANAMNEZA)

Această  metodă  contribuie  alături  de  alte  metode  la  stabilirea:

  • profilului personalităţii subiectului, dar şi la explicarea comportamentului actual al acestuia. Metoda biografică vizează strângerea informaţiilor despre principalele evenimente trăite de individ în existenţa sa, despre relaţiile şi semnificaţia lor în vederea cunoaşterii istoriei personale a subiectului.

Documente in cercetarea medicala

Cele mai utilizate documente în cercetarea medicală rămân:

  • Declaraţia de la Helsinki
  • Ghidurile Etice Internaţionale de Bună Practică Clinică şi pentru Cercetare Biomedicală care implică (vizează) Subiecţii Umani.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

top