Medicina de Familie- veriga principala in abordarea pacientului

Medicina de Familie- În România, în ultimii ani, asistenţa medicală primară a dobândit o importanţă tot mai mare datorită unor atribute recunoscute ale acestei specialităţi. La acest nivel se află locul de prim contact al pacientului cu sistemul sanitar, unde se prezintă pentru orice fel de problemă medicală, acoperind întreg spectrul de patologie.

Există şi implicare la nivel de sănătate a comunităţii. Pe de altă parte, asistenţa medicală primară este unul din segmentele asistenţei medicale confruntate încă din 1999 cu reforma din sistemul sanitar. Desprinderea de sistemul centralizat a generat necesitatea dobândirii „din mers” de către medicii de familie a abilităţilor manageriale necesare unei bune gestiuni a practicii.

Medicina de Familie- veriga principala in abordarea pacientului

Cadrul legislativ care reglementează organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale a evoluat începând cu OU 124/1998 şi OU 116/ 1998 până la legea 95/ Aprilie 2006. Legea 95 introduce ca noutate conceptul de praxis şi reprezintă de fapt un pas important spre privatizarea, încă nefinalizată, prin neintrarea în posesia furnizorilor a cabinetelor medicale, din asistenţa medicală primară. Neculau E.A., Mărginean M.

 

Medicina de Familie- veriga principala in abordarea pacientului-acum pe Terapie Online

 

Conform Legii 95 serviciile furnizate de MF sunt:

Serviciile esenţiale:

  • Intervenţii de primă necesitate în urgenţele medico-chirurgicale

   • Asistenţă curentă a solicitărilor acute

   • Monitorizarea bolilor cronice: supraveghere medicală activă, tratament, coordonarea evaluărilor periodice efectuate de medici de altă specialitate.

   • Servicii medicale preventive: imunizări, monitorizarea sarcinii şi lăuziei, depistare activă a riscului de îmbolnăvire, supraveghere medicală activă.

 Serviciil extinse:

   • Servicii de consiliere

  • Planificare familială

   • Proceduri de mică chirurgie

   • Servicii medico-sociale: îngrijiri la domiciliu, îngrijiri terminale.

 Servicii adiţionale:

Anual prin contractul cadru sunt negociate tipurile de servicii decontate şi nivelul plăţilor. Această renegociere anuală a pachetului de servicii impune adaptarea şi reorganizarea modului de prestare a serviciilor clinice, modului de organizare a timpului sau chiar solicită dobândirea de noi cunoştinţe şi abilităţi de către medicul de familie sau a asistentelor sale.

 

Managementul serviciilor clinice este un aspect destul de puţin abordat din punct de vedere conceptual. La fel de puţin este şi practicat ca atare de către profesioniştii din asistenţa medicală primară. Acest lucru a dus la imposibilitatea cunoaşterii exacte a tipului de servicii practicate, dar şi la lipsa ameliorării calităţii acestora. Serviciile clinice sunt destinate rezolvări problemelor curative acute şi cronice precum şi a celor de prevenţie.

Nici calitatea serviciilor oferite pentru bolile cronice nu este satisfăcătoare.

Bolile cronice necesită un model de îngrijire diferit pentru că vorbim de boli cu o evoluţie îndelungată, ce necesită o urmărire şi intervenţii sistematice dacă dorim să avem rezultate optime. Soluţiile de succes sunt reprezentate de modele integrate de îngrijire, care promovează colaborarea interdisciplinară, excedând de multe ori cadrul unei singure afecţiuni sau a unei singure specialităţi, şi mai ales centrarea pe nevoile pacientului.

 

Calitatea serviciilor oferite în cabinetul medical are două componente distincte:

 – calitatea actului medical propriu-zis, care depinde de nivelul de pregătire profesională şi experienţa furnizorului de îngrijiri (medic, asistentă medicală, moaşă) şi

– calitatea serviciilor oferite pacientului, care depinde de modul în care îşi pune cunoştinţele şi abilităţile în slujba acestuia.

Medicina de Familie- veriga principala in abordarea pacientului

Prin sistem de creştere a calităţii înţelegem” un set de activităţi şi măsuri la diferite niveluri ale sistemului de sănătate, cu scopul asigurării continue a calităţii îngrijirilor acordate pacienţilor’’(Consiliul Europei 2000).

  Aici includem specificarea rezultatelor aşteptate, evaluarea performanţelor actuale, implementarea schimbărilor în sistem dacă este nevoie, urmată de evaluarea impactului schimbărilor.

Criteriile privind calitatea serviciilor de asistenta medicală primară vizează: Accesibilitatea serviciilor

 • Timp mediu acordat pentru o consultatie in cabinet

• Ponderea retetelor compensate si gratuite prescrise de medicul de familie

 • Ponderea trimiterilor pentru investigatii paraclinice, la laboratoare in contract cu casa de asigurari de sanatate, din total consultatii

• Ponderea trimiterilor pentru investigatii radiologice, din total consultatii

 • Ponderea trimiterilor la medicul specialist din ambulator, din total consultatii

• Ponderea trimiterilor la spital pentru internare, din total consultatii Monitorizarea managementului cabinetului medicului de familie

 • Numar total vizite la domiciliu efectuate in cadrul obligatiilor contractuale (se iau in calcul consultatiile acordate atat persoanelor asigurate cat si persoanelor  neasigurate.

 

 

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

top