Tags

Oamenii de știință încă studiază cel mai controversat medicament din lume si nu găsesc suficient de mulți pacienți pentru a-l administra

Procesul de cercetare cuprinde, după Anthony Giddens, mai multe trepte distincte care încep din momentul declanşării investigaţiei şi sfârşesc atunci când descoperirile ei devin disponibile în forma scrisă.

Etapele procesului de cercetare:

 • Definirea problemei: alegerea temei de cercetare
 • Revizuirea dovezilor sau trecerea în revistă a bibliografiei.
 • Clarificarea problemei prin formularea ipotezei.
 • Selectarea planului de cercetare
 • Efectuarea cercetării
 • Interpretarea rezultatelor
 • Raportarea descoperirilor prin redactarea raportului de cercetare.
TEMA DE CERCETARE

Proiectul  de  cercetare  se  naşte  dintr-o  întrebare  care  îşi  găseşte originea în curiozitatea cercetătorului, în calităţile sale de observaţie şi în experienţa profesională. Descrierea inadvertenţelor între  ceea ce este observat şi ceea ce ar trebui să poate fi observat duce la apariţia unor propuneri de soluţii pentru a suprima acest decalaj. O atitudinea critică poate, astfel, să fie generatoare de întrebări interesante. Lectura sistematică şi critica a literaturii medicale şi participarea la congrese sunt surse de teme de cercetare.

Teme de Cercetare si Categorii de Studii

Exista două mari tipuri de teme de cercetare care corespund la două mari categorii de studii:

 • Obiectivul proiectului poate fi descrierea distribuţiei caracteristicilor unei populaţii. Este vorba de un studiu descriptiv. Nu există ipoteza.
 • Dacă intenţia este de a emite o judecată asupra unei posibile relaţii între   diferiţi factori studiaţi, atunci problema de cercetat este fundamentată pe o ipoteză. Este vorba de un studiu analitic.

CERCETAREA BIBLIOGRAFICĂ

Un bun proiect de cercetare trebuie să fie nou.

Tema de cercetare odată formulată, trebuie verificat dacă răspunsul la aceasta nu există dejaurmărind principala sursă din literatura de specialitate.

LECTURA CRITICĂ A LITERATURII MEDICALE

Cercetarea  bibliografică  şi  articolele  odată  obţinute,  trebuie  citite documentele şi judecată calitatea conţinutului lor. Aceasta este sarcina viitorului investigator care doreşte să precizeze tema sa de cercetare sau să găsească justificarea proiectului său de protocol.

Parcurgerea literaturii necesită, deci, o selecţie şi o evaluare. Pentru aceasta s-a dezvoltat conceptul de literatura critică. Principiul constă în a judeca valoarea publicaţiilor, indiferent dacă este vorba de calitatea cercetării între prinse sau de pertinenţa rezultatelor publicate.

În  aceasta  etapă,  cercetătorul,  pe  lângă  consultarea  literaturii  cu referire directă la tema elaborată, va pune în balanţa şi criteriile etice de bază în materie de cercetare, care se supun următoarelor principii:

 • principiul interesului şi beneficiului cercetării;
 • principiul inocuităţii cercetării sau punerea în balanţă a beneficiului şi a riscului;
 • principiul respectării persoanei;
 • principiul  echităţii  sau  repartiţia  echitabilă  şi  onestă  a  riscului  şi beneficiilor cercetării.

REDACTAREA PROTOCOLULUI

      Protocolul  este  documentul  care  descrie  metoda  studiului  propus,justificarea obiectivelor, de la ipoteza până la constrângerile metodologice şi care defineşte condiţiile de realizare şi desfăşurare. Este esenţiala scrierea protocolului într-un stadiu precoce al procesului de concepere a studiului atât pentru cercetător şi cei care participă la studiu, cât şi pentru comisiile de etică sau organismele susceptibile de finanţare.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

top